ANBI status

De Stichting “Oudheidkamer Hoolt’n”, is een Algemeen Nut Beogende Instelling met Cultuur (Culturele ANBI).

Fiscaal nummer (RSIN):

Stichting Oudheidkamer Hoolt’n: 816791442

Contactgegevens

Stichting Oudheidkamer Hoolt’n
Dorpsstraat 25-27
7451 BR Holten
T 06-83143297

oudheidkamer-holten@home.nl

www.oudheidkamerholten.nl

KvK

Stichting Oudheidkamer Hoolt’n: 41244728

IBAN

NL98 RABO 0328 5673 61 26

Het Bestuur.

Het bestuur van de Oudheidkamer Hoolt’n bestaat momenteel uit zeven personen. Het bestuur houdt zich vooral bezig met beleidsaangelegenheden, overleg gemeentelijke en andere instanties en het beheer van de financiën.

De operationele activiteiten van de Oudheidkamer worden uitgevoerd door werkgroepen die uit een 60-tal vrijwilligers bestaat. Het grootste deel van de bestuursleden is naast het uitoefenen van de bestuursfunctie ook actief als coördinator of als lid van één of meerdere werkgroepen.

Beloningsbeleid

De werkzaamheden door bestuursleden en vrijwilligers / werkgroepleden / commissieleden worden uitgevoerd op vrijwillige basis. De oudheidkamer kent geen betaalde krachten. Aan de leden van het bestuur kan voor de bestuurswerkzaamheden (vergaderingen) een niet bovenmatig vakantiegeld worden toegekend. In de praktijk worden echter geen vakantiegelden toegekend. Gemaakte kosten-privéuitgaven, zoals kilometervergoedingen / telefoon / internet en dergelijke worden niet vergoed. Aanschaf van materialen en hulpmiddelen voor bestuur/werkgroepen/commissies worden in principe door de leveranciers direct berekend aan de oudheidkamer. Het bestuur kan aan de bestuursleden en vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding (gewerkte uren)toekennen voor de vrijwilligerswerkzaamheden, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
  • vergoeding op basis van de fiscaal vrijgestelde normen van de Belastingdienst;
  • jaarlijkse vergoeding op basis van ingeleverde urenverantwoording, ondertekend door vrijwilliger en penningmeester van de oudheidkamer;
  • vergoeding voor zover de exploitatie dit toelaat.

Dit is vastgelegd in het Vrijwilligersreglement.

ANBI-documenten van de Oudheidkamer Hoolt’n: