Oprichting Oudheidkamer Hoolt'n 1987

In 1983 waren er reeds initiatieven om te komen tot de oprichting van een Oudheidkamer. Op 23 oktober 1987 werd de Stichting ‘Oudheidkamer Hoolt’n’ officieel opgericht. Nadat in 1988 het nieuwe gemeentehuis in Holten gereed was, kreeg de Oudheidkamer de beschikking over een expositieruimte aan de Dorpsstraat in Holten.

Doelstelling

De doelstelling van de Oudheidkamer is het opsporen, verzamelen en bewaren van voorwerpen die van belang zijn voor het vormen van een beeld van Holten’s verleden. Deze willen wij zoveel mogelijk toegankelijk maken voor belangstellenden, van jong tot oud. Daarnaast het vergaren van kennis over de geschiedenis van Holten, alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis.  

Donateurs

Voor de financiering van haar activiteiten is de Oudheidkamer vooral afhankelijk van gemeente Rijssen-Holten en de bijdragen van donateurs. De gemeente Rijssen-Holten subsidieert met name de kosten van huisvesting en energie. De overige kosten moeten vooral gedekt worden door donateurs bijdragen.

Wilt u de Oudheidkamer steunen? Wordt dan donateur! Dit kan al vanaf 5 euro per jaar.

Het bestuur

Het bestuur van de Oudheidkamer Hoolt’n bestaat momenteel uit zeven personen. Het bestuur houdt zich vooral bezig met beleidsaangelegenheden, overleg gemeentelijke en andere instanties en het beheer van de financiën.

De operationele activiteiten van de Oudheidkamer worden uitgevoerd door werkgroepen die uit een 60-tal vrijwilligers bestaat. Het grootste deel van de bestuursleden is naast het uitoefenen van de bestuursfunctie ook actief als coördinator of als lid van één of meerdere werkgroepen.

Samenstelling bestuur