Boek: In herinnering

Samenstelling: Oudheidkamer Hoolt’n

Korte beschrijving: Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in Holten wordt op initiatief van de Oudheidkamer Hoolt’n
een herziene uitgave van het boekje In Herinnering uitgegeven. Dit unieke verzamelwerk, ook bekend als het omkeer-
boekje bevat schitterende foto’s met zeer bijzondere en gedetailleerde verhalen over Joodse inwoners  uit Holten die
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook zijn indrukwekkende verslagleggingen van Holtenaren te lezen. 
die ten tijde van de bevrijding getuige waren van oorlogsgebeurtenissen in dat gebied. Daarnaast is in deze nieuwe
editie aandacht voor diverse oorlogsmonumenten in en rondom Holten waar van de geschiedenis erachter door buurt-
bewoners is opgetekend.

Boek: Een Holtense jongen in oorlogstijd

Auteur: Jan van der Meulen

Korte beschrijving: Het boek van Jan van der Meulen begint bij de inval van de Duitsers in 1940. Hij is dan 16 jaar. Op zijn achttiende moet hij onderduiken om niet in Duitsland te werk te worden gesteld. De dramatische dood van zijn vriend, die wordt doodgeschoten bij een razzia, drijft hem nog verder in het verzet. Na veel omzwervingen komt hij weer op “De Buisweerd”. Hij wordt in november 1944 gearresteerd. DeBuisweerd is verraden. Na een paar ellendige weken in Deventer aan de Assenstraat, komen ze in kamp Amersfoort. 

Na een hardhandige kennismaking met Kotalla, de beul van kamp Amersfoort, worden ze verder op transport gesteld naar Wenen en nog verder naar Joegoslavië. Ze verrichten dwangarbeid aan de spoorlijn. De bombardementen zijn niet van de lucht. Na vele avonturen worden ze in mei 1945 bevrijd en even zo goed weer gevangen genomen door de Titopartizanen. Gelukkig komen ze op voorspraak vrij en beginnen aan de moeilijke tocht terug. In Italië zitten ze weer weken gevangen, om dit uiteindelijk in Nederland nog een keer mee te maken. Na een barre tocht van meer dan drie maanden staan ze uiteindelijk in september 1945 weer op de Buisweerd.

Boek: "Verdwenen boerderijen uit het kerkdorp Holten".

Auteurs: Henk Grobben en Johan Jansen.

Korte beschrijving: Het boek kent min of meer 2 delen. Eerste deel : de geschiedenis van het dorp en de buurtschappen.
Het tweede deel gaat over de verdwenen boerderijen uit het kerkdorp Holten.

Boek: Canon van Holten

Auteur: Oudheidkamer Hoolt’n

Korte beschrijving: Op initiatief van de stichting IJsselacademie worden van steden en dorpen in Overijssel een canon gemaakt. Deze canon vormt het verhaal van het dorp of de stad. In samenwerking met de Oudheidkamer Hoolt’n is er ook een canon over Holten gemaakt. Deze canon bevat 25 thema’s over de belangrijkste momenten, personen en plekken uit het verleden van Holten, die chronologisch een samenvatting van de geschiedenis van Holten geven.

Boek: Boerderijnamen Holten

Auteur: Herman Koopman

Korte beschrijving: In dit boek staan staat de eerste huisnummering van Holten in de periode 1811-1850 beschreven. Genoemd worden boerderijnamen en alternatieve namen. Tevens is een kaart bijgevoegd.

Boek: Trouwen in Holten

Auteur: Herman Koopman

Korte beschrijving: Een register van huwelijken die in Holten zijn voltrokken in de periode 1811-1922.

Boek: Holten van huis uit

Auteur: Matthie Brands

Boek: Kadastrale Atlas Overijssel 1832 - Holten

Auteur: Kadaster Zwolle

Korte beschrijving: Kadastrale Atlas van Holten 1832. Onder het kadaster verstaan we de op last van de Nederlandse rijksoverheid bijgehouden en voor iedere burger openbare registratie van onroerende zaken door middel van registers en kaarten

Wandelkaart Holten van omstreeks 1930

Korte beschrijving: Een herdruk van de wandelkaart van Holten omstreeks 1930. Hierop staan nog alle oude (boerderij)namen, wegen en advertenties van ondernemers uit die tijd.

Ansichtkaarten oude gemeentehuis Holten (set van 7)

Korte beschrijving: Setje ansichtkaarten met daarop het oude gemeentehuis van Holten. Leuk om krijgen, leuk om te geven!