Donateur worden.

Wilt u het donateursformulier zelf uitprinten om het daarna in te vullen en op te sturen of in te leveren? Klik dan op nevenstaande knop.

U kunt ook het onderstaande digitale formulier invullen en automatische versturen.

U krijgt in beide gevallen antwoord via het secretariaat van de Oudheidkamer Hoolt’n.

Hierbij meld ik mij aan als donateur.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
(De jaarlijkse minimale bijdrage bedraagt € 5,=, maar hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom.
Kies hier de manier van betalen.
Giften/schenkingen aan Oudheidkamer Hoolt’n zijn fiscaal (Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting) aftrekbaar.
De Belastingdienst heeft de Oudheidkamer erkend als ANBI-organisatie, fiscaal nummer 8167.91.442.

Naam incassant:…………..Stichting Oudheidkamer Hoolt’n

Adres:…………………………….p.a. Jeurlinksweg 10

Postcode:………………………7451 CL ………………………………………Plaats:…………..Holten

Land:……………………………..Nederland…………………………………..Incassant ID:..NL52ZZZ412447280000


Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Oudheidkamer Hoolt’n doorlopend 1x per jaar een incasso-opdracht te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens gift en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Oudheidkamer Hoolt’n.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Vast, mobiel of allebei.
De persoonsgegevens van onze donateurs en vrijwilligers worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het secretariaat en worden alleen benut voor intern gebruik.