Werkgroep Veld- en boerderijnamen Oudheidkamer Hoolt’n

Doel
Het vastleggen, toegankelijk maken en eventueel aanvullen van reeds aanwezige gegevens (naamgeving, bewoning, etc.) over de Holtense boerderijen en woningen (bestand van begin 18e eeuw). Het verrichten van onderzoek/speurwerk, vastleggen en toegankelijk maken van de nog niet aanwezige gegevens over de betreffende boerderijen, woningen en veldnamen in Holten (ligging, naamgeving, eigenaren, etc.).

Samenstelling werkgroep


Boerderijnamen

Vóór 1811 werd een woning alleen aangeduid met een huisnaam of boerderijnaam. Onder het bewind van Napoleon werd in Nederland en dus ook in Holten de gemeentelijke bevolkingsadministratie ingevoerd, daarnaast kreeg ieder bewoond pand een huisnummer. Omstreeks 1992 is Herman Koopman, samen met de heer W. Enterman uit Voorburg, begonnen met het opzetten van een boerderijbeschrijving en bewoningsgeschiedenis van de boerderijen, die in 1811 in Holten aanwezig waren. Hierbij is hij uitgegaan van de lijst van boerderijen volgens de huisnummering van 1811. Deze lijst heeft hij aangevuld met alternatieve- en met laatmiddeleeuwse namen die van de betreffende boerderijen bekend waren. Begin 2002 is deze lijst in boekvorm uitgegeven door de oudheidkamer.

Veldnamen

Niet alleen woningen werden aangeduid met een naam, maar ook stukken land kregen gewoonlijk een naam, een manier om te laten zien dat je het goed kent of jouw eigendom waren. We spreken dan over veldnamen. Er zijn vele soorten veldnamen. Soms werd een hoge of lage ligging er mee aangeduid, of werd verwezen naar de begroeiing van het perceel. In de veldnamen blijft ook vaak de naam van de (vroegere) eigenaar of gebruiker bewaard. Een groep mensen, o.a. de heer Kleinburink en mevrouw de Wit is in de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen met het vastleggen van de Holtense veldnamen. Helaas zijn ze niet verder gekomen dan de veldnamen van de buurtschappen Beuseberg en De Borkeld. Vanaf 2002 is dit weer opgepakt door Jan Krooshof, in samenwerking met Ap Ribbink. Voor plm. 95% zijn alle Holtense veldnamen ondertussen verzameld. Ook hebben ze vaak de oorsprong van de naamgeving vastgelegd.

Activiteiten

Jan Krooshof  is nog steeds bezig met vooral het opsporen van de oorsprong van de naamgeving van de veldnamen. De inventarisatie is vrij nauwgezet opgezet maar het garandeert natuurlijk niet dat hij feilloos en volledig is. Hebt u aanvullingen of verbeteringen dan zijn deze van harte welkom. Van de buurtschappen Beuseberg en De Borkeld is relatief maar weinig nog bekend over de oorsprong van de diverse veldnamen, daarom zijn reacties hierover zeer welkom.