Werkgroep Textiel Oudheidkamer Hoolt’n

Doel
De oudheidkamer beschikt over een grote collectie kledingstukken. Het zijn kledingstukken van uiteenlopende aard, van doopkleding en trouwkleding tot begrafeniskleding. Ook betreft het uniformen van onder andere muziekkorpsen en van de brandweer. De aanwezige kledingstukken werden gedragen in een periode van rond 1880 tot rond 1960.

Vooral de kledingstukken van vóór 1945 tonen vaak een specifieke dracht voor Holten. Mutsen gedragen door de vrouwen in Holten en directe omgeving vormen een bijzonder onderdeel van de collectie.
De werkgroep zorgt voor hetregistreren (vastleggen gebruik, herkomst, ouderdom) van de aanwezige kleding textiel en het onderhouden en repareren.

Samenstelling werkgroep

  • Hanny Agterkamp (coördinator), tel.: 06-38643633,  e-mail: hannyenep@solcon.nl
  • Coby van Bruggen 
  • Annie Overmeen    
  • Hillie Warrink

Activiteiten
Voor de leden van de werkgroep is de maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur (behalve in de zomerperiode) een vaste middag waarop ze voor werkzaamheden aanwezig zijn in ’n Spieker.
De werkzaamheden hebben dan met name betrekking op het vaststellen het gebruik van de kleding, vaststellen soort textiel, herkomst en ouderdom ten behoeve van de registratie.
Herstellen, repareren en conserveren van de kleding en textiel is ook een belangrijk taakveld voor de leden van de werkgroep.

Heeft u historische kleding die u graag ter beschikking stelt aan de oudheidkamer? Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep.