Werkgroep Registratie Oudheidkamer Hoolt’n

Doel

Het accepteren (in ontvangst nemen), registreren en opslaan van aangeboden voorwerpen en materialen. In principe gaan de voorwerpen en materialen (artikelen) die aan de oudheidkamer worden aangeboden in eigendom over naar de oudheidkamer. De leden van de werkgroep beoordelen in eerste instantie of de aangeboden materialen en voorwerpen interessant zijn voor de oudheidkamer, zonodig in overleg met andere werkgroepen. Zo ja, dan worden de materialen en/of voorwerpen in ontvangst genomen en geregistreerd.

Samenstelling werkgroep

  • Ep Agterkamp (coördinator), tel.: 06-57840088

 

Activiteiten:

Voor de leden van de werkgroep is de maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur (behalve in de zomerperiode) een vaste middag waarop ze voor werkzaamheden aanwezig zijn in ’n Spieker. De werkzaamheden betreffen met name de registratie van ontvangen artikelen en het schriftelijk bedanken van de schenkers. De registratie houdt in het toekennen van een nummer, het benoemen en het beschrijven en de ouderdom van het artikel en waarvoor het gebruikt werd, de naam van de schenker en indien wenselijk wordt een foto van het artikel gemaakt.

Beschikbaar stellen voorwerpen of materialen
Hebt u historische voorwerpen of materialen die u beschikbaar wilt stellen aan de oudheidkamer? Neemt u dan contact met één van de leden van de werkgroep. Zij maken graag een afspraak met u voor bezoek aan ’n Spieker of bij u thuis.