Werkgroep Mariniers Oudheidkamer Hoolt’n

December 2005 kreeg de Oudheidkamer “Hoolt’n” een unieke collectie van plusminus zestig mariniersuniformen, met veel aan mariniers verwante artikelen, in bruikleen. Het betreffen uniformen die gedragen zijn door Nederlandse mariniers in de periode van 1944 tot op heden. 

Deze collectie wordt beheerd door een nieuw opgerichte werkgroep van de oudheidkamer. 

Deze nieuwe werkgroep bestaat uit leden van de vereniging Contact Oud Mariniers Overijssel (C.O.M). De eigenaar van de collectie uniformen, de heer Wolters uit Hengelo (O), zelf marinier, begon rond 1960 mariniersuniformen te verzamelen. In de loop der jaren ontstond er een prachtige collectie uniformen van allerlei rangen en gedragen onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Cambodja en in Irak. Door zijn verzameldrift kreeg de heer Wolters in huis voor zichzelf steeds minder bewegingsruimte. Een aantal jaren is de heer Wolters samen met een aantal leden van de C.O.M. op zoek geweest naar een goed onderkomen voor zijn collectie, liefst met expositiemogelijkheden. Er waren ook contacten met de gemeente Holten en later met de gemeente Rijssen-Holten, hierbij speelde de ligging van de Canadese begraafplaats binnen de gemeente een rol. 

Vorig jaar werd het contact met de gemeente Rijssen-Holten hernieuwd. Mede door bemiddeling van de wethouder, de heer W. ter Schure, werd de oudheidkamer benaderd voor het onderbrengen van de collectie bij de oudheidkamer, wat in december van 2005 resulteerde in een definitieve keuze voor de oudheidkamer in Holten.

Samenstelling werkgroep

  • Frits Bouwman  (coördinator)
  • Dick Bruins
  • Jan Hendrikse
  • Jan Lammertink
  • Henk Klein Velderman
  • Gerrit Nijland
  • Gerrit Pijffers