Werkgroep Genealogie Oudheidkamer Hoolt’n

Doel:

Het beheren, bijhouden en zoveel mogelijk aanvullen van de aanwezige genealogische gegevens.

Samenstelling werkgroep

  • Jan van Langen (coördinator), tel.: 0548-362476, e-mail: ohk.genealogie@gmail.com
  • Jochem IJmker
  • Henk Stoevenbelt
  • Jan Verheul


Algemeen

Genealogie ofwel geslachtkunde. Het onderzoek naar de afstemming van een mens en het opstellen van een stamboom van zijn familie, die zo ver in het verleden teruggaat als maar is na te gaan. Niet alleen de burgerlijke stand is hiervoor een belangrijke bron. Maar ook oude oorkonden en vooral kerkelijke registers.Genealogie heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen bij de oudheidkamer. Vooral door de inspanningen van oud-voorzitter Herman Koopman. In eerste instantie ging het bij Herman Koopman om de gegevens van de families Koopman vast te leggen. Later richtte Herman Koopman zich op alle Holtense families en groeide het uit tot zijn grote hobby. Hij was de vraagbaak voor een ieder die iets wilde weten over de afstamming van Holtense families. Bijna tot zijn overlijden in 2001 was Herman Koopman met genealogie bezig en had hij de gegevens van meer dan 30.000 Holtenaren vastgelegd. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de oudheidkamer werd in 1997 het door Herman Koopman samengestelde boek ‘ Trouwen in Holten’ uitgegeven. ‘Trouwen in Holten’ is een register van huwelijken die in Holten zijn voltrokken in de periode 1811-1922. Na zijn overlijden ontstond er voor de oudheidkamer op het terrein van genealogie een grote leemte. Bijzonder verheugd zijn we dat een aantal jaren geleden Jan van Langen zich meldde om het werk van Herman Koopman voort te zetten. Later zijn hier nog bijgekomen Maurice Aanstoot en Jochem IJmker.

Activiteiten 

De leden van werkgroep zijn iedere dinsdag, met uitzondering van de maanden mei tot en met augustusvan 13.30 tot 16.00 uur werkzaam in de notariskamer in het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat met bijwerken en aanvullen van gegevens. Speciaal aan het op de computer vastleggen van de gegevens uit de registers van o.a. de diverse volkstellingen de belastingregisters en de (Oud) Rechterlijke Archieven wordt veel tijd besteed.

Op verzoek wordt de stamboom van uw familie opgesteld. Voor een kleine vergoeding van 10 euro krijgt u de stamboom van uw familie op papier of (indien gewenst) op cd. Interesse? Maak een afspraak met Jan van Langen.