Werkgroep Film Oudheidkamer Hoolt’n

Doel
De oudheidkamer is in het bezit van een flink aantal historische films en video’s over Holten en directe omgeving. Ons doel is dan ook het archiveren, registreren en toegankelijk maken van het in bezit zijnde film- en videomateriaal. Het verzamelen (evt. kopiëren), archiveren, registeren en toegankelijk maken van in de toekomst aangeboden, c.q. beschikbaar gesteld materiaal. Het vergaren en vastleggen van kennis over het aanwezige en in de toekomst aangeboden materiaal. Het vastleggen van huidige situaties in bebouwing, bestrating, etc., ter vergelijking met vroegere situaties of bij aanstaande wijzigingen in deze situaties.

Samenstelling werkgroep

Activiteiten

De aanwezige films en video’s worden zoveel mogelijk omgezet op dvd, zodat de beeldkwaliteit verzekerd blijft en een betere bewaarsituatie ontstaat. Ook wordt zoveel mogelijk vastgelegd wie en wat te zien is op de beelden. Regelmatig worden situaties, in bebouwing, bestrating, etc., waarin verandering op handen is digitaal vastgelegd , zo mogelijk met commentaar van de daarbij betrokken personen. Ook bijzondere gebeurtenissen binnen de Holtense gemeenschap worden zoveel mogelijk vastgelegd.

Wij zijn altijd op zoek naar door particulieren en bedrijven gemaakte historische film– en videobeelden.Bent u of kent u iemand die ons hier aan kan helpen? Neem dan contact op met Johan Hofman.