Werkgroep Bibliotheek Oudheidkamer Hoolt’n

Doel:
Het archiveren, registreren en toegankelijk maken van aanwezige boeken, kranten, publicaties, etc., welke voor Holten een historische waarde hebben. 
Idem van het in de toekomst aangeboden/aangeschaft materiaal.

Samenstelling werkgroep:

  • Dinie Klein Hegeman (coördinator), tel: 0548-548532,  e-mail: ohk.bieb@gmail.com   
  • Henk Paalman
  • Hennie Brands
  • Geertje Zoetbrood

Algemeen:
De oudheidkamer beschikt over een vrij grote hoeveelheid historische boeken, kranten, akten, brieven en andere documenten, zoals nota’s van ondernemers, betrekking hebbende op Holten of directe omgeving. De boeken zijn voor een groot deel gearchiveerd en geregistreerd.

Activiteiten:
De leden van de werkgroep zijn iedere maandagmiddag, behalve in de zomerperiode, in het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat voor werkzaamheden aanwezig. De werkzaamheden betreffen het uitzoeken, registreren en archiveren van de aanwezige boeken, kranten, akten, etc.

Op zoek naar:

  • Nota’s en facturen van vóór 1960, van Holtense ondernemers en bedrijven.
  • Diverse jaargangen gemeentegids gemeente Holten.
  • Diverse jaargangen Jaarboek Twente.
  • Publicaties over de historie van Holten, Salland en Twente.