Genealogie Holtenaren en aanverwanten

De Werkgroep genealogie heeft haar genealogisch onderzoek ten behoeve van het beschrijven van families van Holtenaren en hun aanverwanten bronnen als DTB-registers, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters geraadpleegd.

Deze gegevens zijn verwerkt in een genealogisch programma en in de loop der jaren zijn en worden hieraan nog steeds gegevens toegevoegd, onder andere door – al dan niet op verzoek van derden – onderzoek te doen via internet.
Het is ondoenlijk om al die gegevens hier te publiceren. Daarom wordt volstaan met publicatie van een persoons- en relatielijst.

Genealogie Holtenaren en aanverwanten