Elementor #606

Doel:

Het onderhouden en zo mogelijk aanvullen van de permanente expositieruimte en expositie en het doen van voorstellen voor en het ontwikkelen van de periodieke thema-exposities.

 Samenstelling werkgroep:

  • Janna Bronsvoort (coördinator), tel. 0548 –363561, e–mail geja.bronsvoort@solcon.nl
  • Hennie Meijerink
  • Ria Volkerink
  • Geertje Zoetbrood

Veel van de andere vrijwilligers doen tijdens de openingstijden van de expositie dienst als gastheer/gastvrouw.

Activiteiten
Het organiseren van (thema)exposities


Rondleidingen in groepsverband
Naast de mogelijkheid tot bezoek aan de expositie van de oudheidkamer zijn wij gaarne bereid bezoek met rondleiding in groepsverband voor u te regelen. Bij zo’n rondleiding in groepsverband (minimaal 15 personen) zal naast een bezoek aan de expositieruimte een bezoek aan onze opslagruimte “’n Spieker” op het programma staan. U kunt hiervoor contact opnemen met Janna Bronsvoort, tel 0548 – 363561