DTB’s en Burgerlijke Stand

De Werkgroep genealogie heeft haar genealogisch onderzoek ten behoeve van het beschrijven de geschiedenis van boerderijen en families niet alleen bronnen als DTB-registers, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters geraadpleegd. Ook werden vele registers, zoals belastingregisters, volkstellingen, veetellingen en dergelijke gezocht en gevonden en vervolgens in een leesbare vorm omgezet.

Hieronder vindt u verschillende registers van de Ned. Herv. Kerk (voorheen Nederduits Gereformeerde Kerk) van Holten.

Het zijn alle pdf-bestanden zodat u er b.v . op naam in kunt zoeken.