Belastingregisters en volks- en veetellingen.

De Werkgroep genealogie heeft haar genealogisch onderzoek ten behoeve van het beschrijven de geschiedenis van boerderijen en families niet alleen bronnen als DTB-registers, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters geraadpleegd. Ook werden vele registers, zoals belastingregisters, volkstellingen, veetellingen en dergelijke gezocht en gevonden en vervolgens in een leesbare vorm omgezet.

Verschillende van die registers worden hierna in samenhang, inclusief een korte toelichting, aan belanghebbende ter beschikking gesteld. Het zijn alle pfd-bestanden zodat u er b.v. op naam in kunt zoeken. Voor inzage of een kopie de originele registers kunt terecht bij de werkgroep genealogie.

(ng) = niet gecontroleerd aan de hand van het originele register