Dorpsstraat-centrum in de spotlights op Holtense Noaberavond.

Café Hofs

Op donderdag 23 maart a.s. organiseert de Oudheidkamer Hoolt’n haar jaarlijkse donateursavond, de Noaberavond. Deze Noaberavond vindt plaats in gebouw de Kandelaar aan de Stationsstraat te Holten en is toegankelijk voor donateurs, genodigden en andere belangstellenden. 

Het stukje Holten dat deze avond in de fotopresentatie onder de loep wordt genomen is de Dorpsstraat, het gedeelte tussen de rotonde Larenseweg-Stationsweg en de kruising met de Kolweg. Ook de Smidsbelt, het Zwartepad, het Meermanspad en de inmiddels verdwenen Binnenstraat en Smidsstraat worden meegenomen in de presentatie.

Het belooft weer een ‘historische’ avond te worden waar de fotopresentaties met nostalgische beelden ditmaal worden afgewisseld met prachtige optredens van het Gronauer Shantykoor.

Voor aanvang, tijdens de pauze en na afloop van deze avond tonen werkgroepen van de Oudheidkamer een gedeelte van hun activiteiten en wordt een greep van de meest recentelijk ingebrachte artikelen tentoongesteld.

 

De entree is deze avond € 5,- p.p., donateurs gratis. Wie nog geen donateur is maar dit wel graag wil worden, is ook van harte welkom op deze avond. Bij de betaling kan voor het donateurschap een aanmeldformulier worden ingevuld. De Noaberavond in de Kandelaar begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.00 uur is iedereen al van harte welkom.